Vi erbjuder familj- och relationsrådgivning både enskilt och i par.


Enligt många studier leder dåligt hanterade skilsmässor och separationer till olika typer av livskriser 
med missbruk och andra sjukdomar som konsekvens.Varför familjerådgivning?

Vidare visas i många studier att familjesituationen har mycket stor betydelse för människors välfärd, hälsa och trygghet.

Ju tidigare man söker hjälp desto mer lidande kan förhindras. Och självklart kan förbättrade äktenskapliga relationer bidra till att förhindra separationer, men det kan också leda till mer funktionellt familjeklimat och förbättrad hälsa för de berörda parterna.

 

Familjerådgivningen vänder sig till:

 • Par med alla olika bakgrund, språk och etnicitet.
 • Par med olika sexuell läggning.
 • Ensamstående i behov av coachnig för att kunna etablera en nära relation.
 • Par som är i behov av att utveckla sin relation, hantera konflikter samt att på ett tidigt stadium förebygga problem.
 • Par med behov av hjälp för att hantera problem som härstämmar från kulturella olikheter.
 • Par som nyligen genomgått en skilsmässa och är i behov av stöd för att kunna fungera tillsammans i syfte att kunna hantera föräldrarollen.
 • Stödsamtal till barn och föräldrar efter en separation.

 

Så här arbetar vi: Av erfarenhet vet vi att par snabbt behöver komma igång med att reda ut relationsproblem. Därför är vår intention att vår behandlingsansvariga professor Ghazinour eller någon av våra erfarna terapeuter träffar dig/er för en första orientering om hur vi kan hjälpa dig så fort som möjligt efter att det har kommit på vår kännedom att du/ni behöver par samtal. En sådan träff kan ta mellan 30–45 minuter för en enskild person och 60-70 minuter för ett par. Denna inledande träff kostar 500:- kr/enskild och 900:-/par. Därefter bestämmer vi hur insatsen ska formas. Utifrån ditt/dina behov och problembilden kommer en av våra terapeuter att träffa dig/er regelbundet under den tid vi kommer överens om. Om vi inte kan ge det stöd och hjälp som du/ni behöver kan vi försöka tipsa dig var du/ni kan vända dig/er.

När familjerådgivning kommer igång:

 • Resource center arbetar utifrån lagen om sekretess vilket innebär att inga uppgifter lämnas ut såvida du/ni inte godkänner detta.
 • Varje session är 90 minuter och kostar 1400: – för privat personer. Om du/ni är student kan du få studentrabatt.
 • Om du väljer Resource center som din vårdgivare kan du få reducerat pris för varje session.
 • Varje session är strukturerad och mål sätts upp för vad som ska uppnås.
 • Du ska alltid känna dig inkluderad i planeringen därför sker en utvärdering av kontaktens effekt efter varje set av tre till fyra sessioner. På sås sätt kan vi garantera att din tid och pengar används på ett bra sätt.
 • Efter avslutad behandling får du/ni möjlighet att komma tillbaka vid ett besök för uppföljning. Detta uppföljande besök är gratis.

Kontakta Mehdi Ghazinour genom att skicka ett mejl till info@english.resourcecenter.se eller skicka ett sms till 070–2138-312. Då kontaktar han dig snarast.