Litterature tips

 • Miki Agerberg (2004): Kidnappad hjärna, en bok om missbruk och beroende, Lund: Studentlitteratur.
 • Carl Åke Farbring (2010): Handbok i motiverande samtal – MI
  Teori, praktik och implementering. Natur och kultur.
 • Rollnick, S & Miller, W R & Butler, C C (2009): Motiverande samtal i hälso- och sjukvård, Att hjälpa människor att ändra beteende, Lund: Studentlitteratur.
 • Miller, W R & Rollnick, S (2002): Motivational interviewing: Preparing people for change (2nd edition) New York: Guilford Press
 • Tom Barth & Christina Näsholm (2008): Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur
 • William R Miller & Stephen Rollnick (2002): Motiverande samtal, andra upplagan. Kriminalvården
 • Liria Ortiz (2009): När förändring är svårt, Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur och kultur.
 • Susan A Wheelan (2017) Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar. Studentlitteratur.
 • Lars Svedberg (2016) Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur.